Ventilerna

Wipro's ventiler är konstruerade speciellt för tippbruk. I dessa har beaktats största tillåtna brukstryck, servicens och granskningarnas lätthet samt framför allt säkerheten.

Passar även för styrning av alla flakfunktionerVenttiili

Tippventilerna kan erhållas med 1 - 4-sektioner. Via ventilerna som har flera sektioner kan man styra även andra funktioner, såsom t.ex. öppnandet av baklämmen.

Patenterad Wipro-säkerhet

I alla modellerna kan tippvinkelns stoppande utföras med en skild, antingen mekanisk, el-driven eller pneumatisk stoppare, med vars hjälp tipprörelsen stannar automatiskt vid en på förhand inställd punkt. För släpvagnsbruk finns det en egen hydraulisk begränsningsventil, modell HR.

Alla Wipro's originalventiler är av säkerhetsskäl konstruerade sålunda, att tippen inte kan sänkas direkt från dem, utan det måste göras från bilens hytt, där styrenheten alltid borde placeras. Säkerheten ökar också det faktum, att ventilerna är försedda förutom med huvudövertrycksventil även med övertrycksskydd för varje spindel i tippens ventilblock. Detta hindrar från chocktryck som uppstår till följd av snabbstopp i flakets sjunkande rörelse eller till följd av andra yttre faktorer och sålunda förhindrar att tippcylindern går sönder. Tippventilen styrs antingen pneumatiskt eller med el. Med pneumatisk styrning kan tippens sjunkhastighet regleras steglöst, varvid cylinderns rörelser blir mjuka.ohjaus_venttiili

 pneum_rajoitin

print