Wipros NUMMI-Wetkit

Av de komponenter som ingår i Wipros produkturval kan man sammanställa Wipros NUMMI-Wetkit som passar för olika tippar och bilar. Innehållet kan kunden själv påverka i planeringsskedet.

Alla komponenter från ett ställeWetkit

Om Wipro levererar alla delar i hydrauliksystemet på en gång, kan kunden vara säker på att de fungerar tillsammans. Både pumpar, ventiler och slangar samt kopplingar är alla mätta att passa till just den tippen som kunden har beställt. Med rätt utmätta komponenter har man ingen onödigt överskottsvikt i bilen. Detta sparar både bränsle och tillåter en större last.

 

 

Hela hydrauliksystemet levereras vid rätt tidpunkt

När man beställer NUMMI-Wetkit i samband med cylindern, behöver kunden inte lagra olika hydraulikkomponenter utan den tipphydraulik som behövs för bilen levereras med cylindern som en helhet. Man kan vara säker på kvaliteten och monteringen är lätt, alla delar finns med.

print