Wipro-Tipparna

Wipro's verksamhetsidé är att utveckla, konstruera, tillverka och marknadsföra hållbara och säkert fungerande tippar för alla slags bilar, för månsidiga tippningssituationer. Målet är att minimera servicebehovet och sålunda minska driftstopp.

Ett heltäckande urval

Olika kunder, olika omständigheter och fordon kräver olika egenskaper av tippen. Wipro har tagit i beaktande kundernas önskemål och utvecklat marknadens bredaste urval av hållbara, snabba och säkert fungerande tippar även för de mest krävande förhållandena.

Säker kraft

Wipro-tipparna är ett resultat av årtiondens produktutveckling. Vid planeringen och tillverkningen av dem utnyttjas Wipro's eget forsknings- och undersökningslaboratorium, som tillsammans med vår datastyrda bearbetningsteknik säkerställer produkternas jämna kvalitet. Hårdförkromningen, som för cylindrarnas hållbarhet är väsentlig, sker i vår egen förkromningsanläggning med metoder, som vi själva har utvecklat. Varje cylinder provbelastas. På så sätt konstateras cylinderns hållbarhet samt kontrolleras tätningarnas kvalitet och sammansättning. Wipro-tipparna erbjuder pålitlig och hållbar lyftkraft långt in i framtiden, eftersom alla Wipro-tipparna är konstruerade att hålla för hårt bruk även under extrema förhållanden. Dessutom ger Hydrauto en garanti för att reservdelar kan erhållas minst 10 år från anordningens försäljningsdatum.

En faktor för standarderna 

Wipro har via sina samarbetspartner världsvida marknadskanaler, samt en egen försäljningsorganisation, som täcker Europa. Samarbete med världens ledande påbyggnadsföretag har lyft Wipro-tipparna till standard för sin bransch.

 

print