Stabilitet åt långa flak

De stabliliserande NUMMI-fronttipparna från Wipro är planerade att förutom att lyfta lastutrymmet ge stöd i sidled åt tippningen. Därför lämpar de sig utmärkt för fordon med långa flak och för övrigt även då påbyggnaden inte är tillräckligt styv med tanke på tippningsstabiliteten.MB_JORPE_JT

Utnyttjar axelns bärförmåga

På JTC- o JTD-modellen är cylindern fäst vid flaket med en lyftarm, som tillåter anpassning mellan flaket och chassiet i körläget. På grund av fästningen är det utrymme som tippen kräver mellan styrhytten och flaket litet. Tack vare detta kan flaket föras så långt fram som möjligt, varvid framaxelns bärförmåga bättre kan utnyttjas. JTC och JTD-modellerna skiljer sig endast i det nedre fästet.

Dautel_Iveco_DFCDFC-modellen är försedd med ett skyddsrör, där den fästs vid flaket. Skyddsröret hindrar orenheter att tränga in i cylindern under körningen. DFC lämpar sig för mycket långa och flexibla lastflak, eftersom dess mellanrör är dimensionerade att ge effektivt stöd i sidled åt tippningen.

DFE-modellen fästs i sin övre ända direkt till lastutrymmets främre vägg, som därför måste vara avfasad. Fästningssättet gör tippenheten lätt, så att nyttolasten kan ökas. DFE har samma rörliga rör som DFC-modellen, varför den även passar för användning som kräver stor stabilitet i sidled.

Synnerligen stabil i sidled vid tippningen

Fastän dessa tippmodeller förutom stor lyftkraft erbjuder stabilitet i sidled för tippningen, bör man komma ihåg, att tippens huvuduppgift är att lyfta flaket med sitt lass, och att de inte ensamma kan hålla fordonet upprätt under tippningen.ZETTERBERGS_DFC

Alla rörliga rör i dessa tippar är hårdkromade. Friktionen som uppstår mot tätningarna är därför liten, vilket väsentligt förlänger tipparnas brukstid.

Cylinderrören är försedda med dubbeltätning, vilket säkerställer att läckage inte uppstår ens vid sträng köld.

Wipro's stabiliserande fronttippar är tack vare sin funktionssäkerhet populära förutom för de tunga tippbilarna även för tippande semitrailer.

print