Effektiv hydraulik för industrin

Wipro Infrastructure Engineering Oy konstruerar och tillverkar teleskopcylindrar även för annat än tippbruk. Härvid bestäms cylindrarnas längd och fästningssätt av kundens egna önskemål. En förutsättning är dock, att seriestorleken är tillräcklig och att det är möjligt att använda Wipro-cylindrars standardrördiametrar.

Stor slaglängd, kort cylinder

Wipro-teleskopcylinder är en utmärkt lösning, då man behöver stor slaglängd från en kort cylinder.

Beprövad Wipro-teknik

Wipro-industriteleskop är konstruerade och tillverkade med samma höga yrkesskicklighet som även tippcylindrarna. Alla deras steg är hårdförkromade.

Vid tillverkningen av cylindrarna har beaktats driftssäkerhet, miljövänlighet och hållbarhet. Då cylindern även efter år av användning behöver service, är storföretagets resurser en garanti för att reservdelar finns tillgängliga och anordningens brukstid fortsätter långt in i framtiden.

Mångsidigt tillämpbara

Många industriområden förlitar sig på Wipro-cylindrarna. De används bl.a. i växelflakanordningar, betongelementfabriker, avfallsbilar, räkbehandlings-anläggningar, hamnarnas ramper osv.

 

print