Venttiilit ja ohjausyksiköt

Wipron venttiilit on suunniteltu erityisesti kippikäyttöön. Niissä on huomioitu suurimmat sallitut käyttöpaineet, huollon ja tarkistusten helppous sekä ennen kaikkea turvallisuus.

Kaikkien hydraulitoimintojen ohjaukseenVenttiili

Kippiventtiileitä on saatavissa 1 - 4-lohkoisina. Monilohkoisten venttiilien kautta voidaan ohjata muitakin toimintoja, kuten perälautaa, kasettia tai vaikkapa soralavan suojapeitettä. Venttiilin lohko voidaan varustaa asiakkaan haluamilla 1- tai 2-toimisilla karoilla sekä oikein mitoitetuilla karakohtaisilla shokkiventtileillä.

Järjestelmän ohjaus

Kippauskulman rajoitus on toteutettavissa erillisellä, joko mekaanisella, sähköisellä tai pneumaattisella rajoittimella. Tämän avulla kippausliike pysähtyy automaattisesti ennalta säädetylle kohdalle. Perävaunukäyttöön on oma hydraulinen rajoitinventtiilinsä, malli HR.ohjaus_venttiili

Kaikki Wipron alkuperäiset venttiilit on suunniteltu turvallisuussyistä siten, että kippiä ei voi laskea niistä suoraan, vaan se on tehtävä auton ohjaamosta, jonne ohjausyksikkö tulisi aina sijoittaa. Turvallisuutta lisää myös se, että venttiilit on pääpaineenrajoittimen lisäksi varustettu kipin lohkossa sijaitsevalla karakohtaisella ylipainesuojalla. Tämä estää lavan laskuliikkeen äkkipysäytyksistä tai muista ulkoisista tekijöistä aiheutuvia shokkipaineita syntymästä ja siten ehkäisee kippisylinterin rikkoutumisen. Kippiventtiiliä ohjataan joko pneumaattisesti tai sähköisesti. Pneumaattisella ohjaimella kipin laskunopeutta voidaan säätää portaattomasti, jolloin sylinterin liikkeet saadaan pehmeiksi.

pneum_rajoitin

print