Kvalitet och Miljö

Kvalitet 

Wipro Infrastructure Engineering Oy:s kvalitetspolitik baser sig på sertifierad ISO 9000 ledningssystemstandard för kvalitetsprocesserna och dess daglig iaktagande.  Kvalitetssystemet är utvecklat för att fungera som stöd och förenkling för vår verksamhet. Varje arbetstagare ansvarar för kvalitet av sitt arbete och verksamhet.

Vår svetsprocess är certifierad enligt ISO3834-2:2005

De viktigaste principerna för vår kvalitetspolitik är:

- homogen kvalitet, leveranssäkerhet och serviceinriktad verksamhet

- produktansvar, noggrann uppfyllning av krav för produktsäkerhet

- utveckling av leverantörs nätverk tillsammans med leverantörer

Miljö

Vår miljöledning styrs av sertifierad ISO 14001-miljöledninssystem, lagar och lokala bestämmelser. Miljöaspekterna beaktas i vår verksamhet så, att varken miljö eller människor förorsakas skada.

Viktigaste principer för vår miljöledning är:

- sparandet av naturresursser

- förminskning av miljöbelastning

- hållbar utveckling (livscykeltänkande)

- öppenhet i handling av miljöfrågor

 Standarder och säkerhet

Våra produkter uppfyller EUs maskindirektivs krav. Wipros produkter skall uppfylla olika marknaders produktansvars- och säkerhetsbestämmelser samt övriga krav från myndigheter och standarder. Vi deltar aktivt i utvecklingen av standarder och säkerhetsföreskrifter.