Wipro dubbelverkande cylindrar

I Wipro Infrastructure Engineering Oy's produktsortiment finns det också enstegs, antingen dubbel- eller enkelverkande hydraulikcylindrar, som används av bl.a. tillverkare av lasthanterings-, gruvlastar-, skogs-, container- och avfallsbehandlingsmaskiner.

1-stegs cylindrar delas inom Wipro concern på grund av sin storlek och vikt till stora, medelstora och små och tunga cylindrar med hög tryck. I Bjärnå(Perniö) tillverkas huvudsakligen medelstora cylindar.

Typiska kunder för Wipros dubbelverkande cylinderproduktionslinje är OEM-anordningstillverkare, som levererar sina produkter över hela världen.