TIPPKOMPONENTER

Wipros produkturval innehåller alla pålitliga nyckelkomponenter för  tipp- och hydrauliksystem. De är utvecklade att fungera tillsammans och garantera bästa möjliga funktion och säkerhet.

En säker helhet

För att tippens hela effekt kan användas säkert, är det viktigt att alla hydrauliska komponenter är NUMMI originaldelar.

Dessa är:

Tippcylinder

Pump

Tryck- och/eller returfilter

Oljetankar

Ventiler med styrning och begränsning av tippvinkeln

Tippaxlar och lås

Mera information om vårt tippkomponenter kan hittas från vårt online katalog:

http://nummiproductcatalog.com/