Wipro 2-toimisylinterit

Wipro Infrastructure Engineering Oy:n tuoteohjelmassa on myös yksivaiheisia, joko kaksi- tai yksitoimisia hydrauliikkasylintereitä, joita käyttävät mm. lastinkäsittely-, kaivoskuormain-, metsäkone- ja kontinkäsittely- sekä jätteenkäsittelyalojen yritykset.

1-vaiheiset sylinterit jaetaan kokonsa ja paineluokkansa puolesta Wipro-konsernissa suuriin, keskikokoisiin ja pieniin, sekä korkeata painetta käyttäviin raskaisiin sylintereihin. Perniössä valmistettavat sylinterit ovat pääosin keskikokoisiin kuuluvia.

Wipro 2-toimisylinterituotelinjan tyypillisiä asiakkaita ovat OEM-laitevalmistajat, jotka toimittavat laitteitaan joka puolelle maailmaa.